Bach - Cantate BWV 102 - Gesualdo Consort - Musica Amphion

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Preludium in d - BWV 539
Cantate Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben - BWV 102
Fuga in d - BWV 539

Uitvoerenden: 
Musica Amphion &
Gesualdo Consort Amsterdam

Wolfgang Zerer, orgel
Pieter-Jan Belder en Harry van der Kamp, muzikale leiding

Datum: vrijdag 13 september 2013, 19:30
Plaats: Zöblitz, Duitsland
Locatie: Stadtkirche