Bach: Cantata - BWV 34

Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach - Cantata BWV34 O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe "O eternal fire, o source of love"

 

Concentus Musicus Wien Tölzer Knabenchor #bach #cantata #jsbach